Het gebruik en de functie van kassensloops: Een duurzame stap naar de toekomst van de tuinbouw

In de wereld van de tuinbouw staat duurzaamheid hoog op de agenda. Tuinders en boeren zoeken voortdurend naar innovatieve methoden om hun teeltprocessen te verbeteren en milieuvriendelijker te maken. Een opkomende trend die veel aandacht heeft gekregen, is het gebruik van kassensloops. In deze blog gaan we dieper in op de functie en voordelen van kassensloops, en waarom het een belangrijke stap is naar een duurzame toekomst voor de tuinbouwsector.

 1. Wat zijn kassensloops?
  Een kassensloop verwijst naar het zorgvuldig afbreken en recyclen van bestaande kassenstructuren. In plaats van oude kassen simpelweg af te breken en weg te gooien, worden kassensloops gezien als een verantwoorde manier om materialen te hergebruiken en de impact op het milieu te verminderen. Bij kassensloops worden de materialen gesorteerd, gereinigd en opnieuw gebruikt in nieuwe constructies of elders in de bouwsector.

 2. Voordelen van kassensloops:

 • Duurzaamheid: Door gebruik te maken van kassensloops kunnen waardevolle materialen worden behouden en opnieuw worden gebruikt. Dit vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen en vermindert de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie van nieuwe materialen.
 • Kostenbesparing: Het hergebruiken van kassenmaterialen kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren voor tuinders en boeren. Het vermijden van de aanschaf van nieuwe kassen en het minimaliseren van afvalverwijderingskosten dragen bij aan de financiële gezondheid van de bedrijven.
 • Flexibiliteit en efficiëntie: Kassensloops biedt de mogelijkheid om bestaande kassen aan te passen of uit te breiden om te voldoen aan veranderende behoeften. Het stelt tuinders in staat om hun teeltprocessen te optimaliseren en efficiënter gebruik te maken van de beschikbare ruimte.

  3. Het proces van kassensloops:

 • Inventarisatie: Het begint met het inventariseren van de materialen en componenten die in de kas aanwezig zijn. Dit omvat zaken als glas, metaal, kunststof en beton.
 • Demontage: Vervolgens wordt de kas zorgvuldig gedemonteerd, waarbij materialen worden gescheiden en gecontroleerd op kwaliteit en bruikbaarheid.
 • Reiniging en sortering: De gescheiden materialen worden gereinigd en gesorteerd volgens hun kenmerken en kwaliteit.
 • Hergebruik: Materialen die nog in goede staat verkeren, kunnen worden hergebruikt in nieuwe kasconstructies of elders in de bouwsector. Andere materialen kunnen worden gerecycled om nieuwe producten te maken.
 • Afvalverwijdering: Restmateriaal dat niet kan worden hergebruikt of gerecycled.

Het demonteren van een kas

Het proces van het demonteren van een kas bij kassensloop vereist zorgvuldigheid en planning om ervoor te zorgen dat materialen op een efficiënte en veilige manier kunnen worden hergebruikt. Bij HT Greenhouses pakken wij dit op een zorgvuldige en professionele manier aan. Hier zijn enkele stappen die wij volgen om een kassensloop succesvol uit te voeren:

 1. Voorbereiding:
 • Plan de demontage zorgvuldig. Maak een overzicht van de benodigde apparatuur en gereedschappen, zoals heftrucks, hijskranen, snijgereedschap en beschermende kleding.
 • Zorg ervoor dat je alle benodigde vergunningen en toestemmingen hebt verkregen voor de demontageactiviteiten.
 • Informeer jezelf over de constructie van de kas en identificeer eventuele mogelijke risico's of obstakels.

  2. Veiligheid eerst:

 • Voordat je begint, zorg ervoor dat alle elektrische en mechanische systemen zijn uitgeschakeld en losgekoppeld.
 • Zorg ervoor dat alle betrokken werknemers op de hoogte zijn van de veiligheidsprocedures en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshelmen, handschoenen en veiligheidsschoenen.
 • Plaats indien nodig waarschuwingsborden en barricades om het gebied af te zetten en andere mensen op de hoogte te stellen van de demontagewerkzaamheden.

  3. Demonteren van de kas:

 • Begin met het verwijderen van alle niet-herbruikbare materialen, zoals plastic folie, schermen en verlichting.
 • Werk van boven naar beneden en begin met het verwijderen van de dakconstructie. Dit kan betekenen dat je glaspanelen, polycarbonaatplaten of andere materialen moet losmaken en voorzichtig moet verwijderen.
 • Ga vervolgens verder met het demonteren van de zijwanden en de fundering van de kas. Demonteer materialen zoals metalen frames, profielen en bevestigingsmiddelen.
 • Zorg ervoor dat je materialen zorgvuldig demonteert om beschadiging te minimaliseren en de herbruikbaarheid te maximaliseren. Sorteer en label de materialen tijdens het demonteren om verwarring te voorkomen.

  4. Opslag en hergebruik:

 • Nadat de kas volledig is gedemonteerd, sorteer je de materialen op basis van hun herbruikbaarheid en kwaliteit.
 • Reinig de materialen indien nodig en sla ze op in een georganiseerde en beschermde omgeving.
 • Identificeer de materialen die geschikt zijn voor hergebruik in nieuwe kasconstructies of andere bouwprojecten.
 • Werk samen met lokale recyclingbedrijven om materialen te recyclen die niet kunnen worden hergebruikt.

Wil je meer informatie over hoe jouw kassensloops zo snel en gestructureerd mogelijk kunnen laten uitvoeren? Bekijk de website van HT Greenhouses en laat jouw kassensloop demonteren.